Campanyes de premsa i relació amb els mitjans de comunicació
Relacions públiques i atenció d'esdeveniments
Creació de continguts redaccionals i audiovisuals.